Kerek Nap

Iskolánkról

Családias légkörünk és jó kapcsolataink gyermekeinkkel, a szülőkkel lehetővé teszik egy sikeres nevelési folyamat végcéljának megvalósítását – az emberi életre nevelést. Elsősorban gyermekeket tanítunk és nem tantárgyakat.

Iskolánk elkötelezett a személyközpontú pedagógia sikeres gyakorlati megvalósításában. Ennek megvalósítása során 1 – 4. osztályban „Kerek Nap” alternatív jellegű program alapján dolgozunk.
Az alapműveltség elsajátítása mellett a különböző készségek, képességek elsajátítására is hangsúlyt fektetünk.
A tanulás az a folyamat kell, hogy legyen, ahol a gyermek büntetés nélkül cselekedhet, kutathat, csalódhat és fejlődhet. Így lesz az iskola az a hely, ahol a gyermekek megtanulnak tanulni és a tanulást élvezve fejlődhetnek saját érdeklődésük, egyéni ütemük és képességeik szerint.

Eredményeinknek tartjuk:

E

a felkészült, tapasztalt, megújulásra kész pedagógus közösséget

E

a jó partnerkapcsolatokat

E

a sokszínű és gazdag tanórán kívüli tevékenységet

Hisszük, hogy az alkotó – kreatív személyiség nagy szabadságigénnyel rendelkezik, függetlenségre törekszik, kritikus, önállóan kezdeményező, bátor.

Fontos feladatunknak tarjuk helyzetünknél fogva, hogy a lemaradó és a tehetséges tanulóknak megadjuk a képességeiknek megfelelő haladás lehetőségét.

Akikre büszkék vagyunk

Küldjön nekünk üzenetet!

Felső Iskola

+36 88 503-810
+36 30 432 0896

Alsó Iskola

+36 88 231-153
+36 30 432 2374

Művészeti Iskola

+36 30 432 2449